Viden fra forskning i Øresund

Vores viden om Øresund kommer fra den forskning, der bliver udgivet gennem samarbejdet. Se oversigten over vores rapporter eller lær mere om Øresund i det digitale gis-kort.

Vi skaber viden

Øresundsvandsamarbejdet producerer viden og udgiver rapporter om Øresund. DU finder vores bibliotek herunder, hvor du kan se titel med mere. Kontakt os, hvis du skal bruge rapporten, så sender vi den til dig.

Vores ældre rapporter (før 2024) er ikke gjort tilgængelige for fx synshandicappede, så vi kan ikke linke direkte til dem her på siden. Derfor skal du skrive til os og bestille dem og gøre opmærksom på, hvis du har brug for en tilgængelig version. 

Bibliotek over vores ældre rapporter (før 2024)

Vis alle

Temarapporter

Her er vores temarapporter.

 • Fisk i Øresund, 2007
 • Øresunds vegetation, 2006
 • Øresunds bundfauna, 2002

Kontakt os for at bestille en pdf.

Handlingsplaner

Her er vores handlingsplaner.

 • Stormflods designkatalog, 2018
 • Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund, 2017
 • Nye mål for Øresund, 1999
 • Et idealovervågningsprogram for Øresund, 1997

Kontakt os for at bestille en pdf.

Undersøgelser

Her er vores undersøgelser.

 • Mikroplastic i fisk fra Øresund, 2020
 • Kortlægning af miljøfremmede stoffer i fisk, 2020-21
 • Workshop om Plastik, 2019
 • Fiskeriet i Øresund, 2017
 • Fysiske “forstyrrelser”, 2006
 • Miljøfarlige stoffer i Øresund, 2005

Kontakt os for at bestille en pdf.

Statusrapporter

Her er vores statusrapporter.

 • Status for ålegræs 2008-2017
 • Status for bundfauna 2008-2017
 • Status for havpattedyr 2008-2017
 • Status for klima og stormfloder 2008-2017
 • Status for klorofyl, sigtdybde og temperatur 2008-2017
 • Status for mikroplast og spøgelsesgarn 2008-2017
 • Status for næringsstoffer 2008-2017
 • Status for iltindhold 2008-2017
 • Statusrapport för Öresunds Havsmiljö 2002-2007
 • Status for Øresunds Havmiljø 2003
 • Status for Øresunds Havmiljø 2003
 • Status for Øresunds Miljøtilstand 1997

Kortmateriale

 • Kort Bundfauna 1 (2000-2010)
 • Kort Bundfauna 2 (2000-2010)
 • Kort Bundfauna 3 (2000-2010)
 • Kort Vegetation (år ?)
 • Kort Sediment (år ?)

Kontakt os for at bestille en pdf.

Belastningsrapporter

Her er vores belastningsrapporter.

 • Øresund – Forekomst og belastning af miljøfarlige stoffer, 2014
 • Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2009
 • Tilførsel af Kvælstof og Fosfor til Øresund 1990 – 2005
 • Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2004
 • Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2003
 • Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2002

Kontakt os for at bestille en pdf.

Oversigtskort over Øresund

Kortet indeholder mange forskellige lag med viden og informationer om Øresund.