Billeder af Øresunds bunddyr

Peter Göransson har taget nogle fantastiske billeder af bunddyrene i Øresund. Gå på opdagelse herunder.

Abra alba

Abra alba er en centimeterstor, tyndskallet musling, der periodisk kan forekomme i meget høje individuelle tætheder i Abra-samfundet. Denne produktive musling er et populært bytte for mange fladfisk.

Abra alba.
Fotograf
Peter Göransson

Alcyonium digitatum

Alcyonium digitatum kaldes også dødningehånd og er en læderkoral, som er en kolonidannende læderkoral bestående af mange små individer. De lever af plankton, som det bedøver med sine brændenældeceller.

Alcyonium digitatum
Fotograf
Peter Göransson

Amphiura filiformis

Amphiura filiformis er en slangestjerne, der danner tætte samfund på dyb blød bund. Slangestjernen er begravet med sin krop og de flere centimeter lange arme, der svajer i bundstrømmen for passivt at fange små partikler.

Amphiura filiformis
Fotograf
Peter Göransson

Aphrodita aculeata

Aphrodita aculeata kaldes også Guldmus og er en flere centimeter lang havbørsteorme, der ofte optræder på Haploops-bunden under 25 meter.

Aphrodita aculeata
Fotograf
Peter Göransson

Arctica islandica

Arctica islandica kaldes også Molboøsters, der bliver knap 10 centimeter, er den ældste indbygger i Øresund og kan blive flere hundrede år gammel. Det er meget modstandsdygtigt over for mangel på ilt.

Arctica islandica
Fotograf
Peter Göransson

Astarte (Tridonte) montagui

Astarte (Tridonte) montagui
Fotograf
Peter Göransson

Aurelia aurita

Aurelia aurita er en almindelig vandmand og et polypdyr, der kan blive flere centimeter brede. Den driver frit i vandet, hvor den kan fange mængder af fiskeæg og larver.

Aurelia aurita
Fotograf
Peter Göransson

Bathyporeia pilosa

En halv centimeter stor mergelkrebs, der lever af mikroalger i badestrandes sandbund.

Bathyporeia pilosa
Fotograf
Peter Göransson

Capitella capitata

Capitella capitata er en centimeter stor havbørsteorm, der ofte lever i stærkt organisk belastet bund.

Capitella capitata
Fotograf
Peter Göransson

Chaetoderma nitidulum

Chaetoderma nitidulum er et skinnende ormebløddyr.

Chaetoderma nitidulum
Fotograf
Peter Göransson

Crossaster papposus

Crossaster papposus kaldes også Pigget Søsol og kan blive op til 25-35 cm i diameter. Deres føde består blandt andet af andre søstjerner og muslinger.

Crossaster papposus
Fotograf
Peter Göransson

Haploops tubicola

Haploops tubicola er et lille halvgennemsigtig krebsdyr der lever i læderagtige mudderrør der stikker op over bunden. Med sine fjerformede følehorn, indsamler den føde i form af organiske materialer gennem en sprække i mudderrøret. Tætte "bede" af haploops findes på dybder fra 25 m i områder med god gennemstrømning og findes i den nordlige del af Øresund nord for Hven.

Haploops tubicola
Fotograf
Peter Göransson

Hediste diversicolor

Hediste diversicolor er en stor børsteorm der lever på lavt vand i dybe forgrenede gange, ofte i iltfattige sandende bunde. Den trækker vand med ilt ned i gangsystemet, som er vandfyldte selv ved lavvande. Den spiser kiselager og dyr og har et stort udskydeligt svælg med kraftige kæber.

Hediste diversicolor
Fotograf
Peter Göransson

Heteromastus filiformis

Heteromastus filiformi er en havbørsteorm.

Heteromastus filiformis
Fotograf
Peter Göransson

Hydrobia ulvae

Hydrobia ulvae er en dyndsnegl og kan blive op til 6 mm, og kan findes på dybere og mere saltholdigt vand end de øvrige arter af dyndsnegle. Dyndsneglene lever af bakterier og kiselalger, som den græsser fra havbunden, sten eller vegetationen.

Hydrobia ulvae
Fotograf
Peter Göransson

Hydrobia ventrosa

Hydrobia ventrosa kaldes også Dyndsneglen og findes typisk i brakke og beskyttede områder, hvor den græsser bakterier og kiselalger. Den ses i vegetationen på ålegræsblade eller anden vegetation, men også på havbunden, hvor den kan findes i stort antal.

Hydrobia ventrosa
Fotograf
Peter Göransson

Lepidonotus squamatus

Lepidonotus squamatus er en op til 5 cm lang børsteorm med 12 par rygskæl i grå, gule eller brune farver. Den er fritlevende og holder til omkring sten, skaller og ved foden af større  alger.

Lepidonotus squamatus
Fotograf
Peter Göransson

Macoma balthica

Macoma balthica hører til gruppen af tallerkenmuslinger der overvejende lever nedgravet i sandbunden, hvor den med sin fod bevæger sig op og ned i havbunden. Den har to adskilte ånderør hvor den ene bruges til afsøgning og opsugning af føde i form af organisk materiale fra bunden eller planteplankton fra vandfasen. Skallen er glat og trekantet med farver der svinger mellem gullighvid og lyserød. Findes fra lavvandslinjen i hele Øresund.

Macoma balthica
Fotograf
Peter Göransson

Macoma calcarea

Macoma calcarea er den største i gruppen af tallerkenmuslinger. Skallen er tyk og kalkhvid med en gråbrun membran (periostratum). Muslingen lever overvejende nedgravet i mudderblandet bund på det dybere vand i hele Øresund. Den har to adskilte ånderør, hvor den med det ene afsøger havbunden for føde i form af organisk materiale.

Macoma calcarea
Fotograf
Peter Göransson

Maldane sarsi

Maldane sarsi er en havbørsteorm der lever på havbunden i lerrør. Ormen lever af at filtrere vandet for fødeemner.

Maldane sarsi
Fotograf
Peter Göransson

Modiolus modiolus

Modiolus modiolus hedder også Hestemusling og lever på ned til ca. 40 meters dybde fasthæftet til sten eller til andre muslinger med såkaldte byssustråde. Muslingerne danner ofte store banker på stenrev og stenet bund. Den lever af at filtrere plankton fra vandet.

Modiolus modiolus.
Fotograf
Peter Göransson

Mya arenaria

Mya arenaria hedder også Almindelig Sandmusling, der lever nedgravet i sandet på lavt vand, hvor den lever af at filtrere vandet for plankton. Kun ånderøret stikker op af sandet. Den kan blive op til 15 cm lang.

Mya arenaria
Fotograf
Peter Göransson

Ophiura robusta

Ophiura robusta kaldes også Nordlig Slangestjerne. Det er en suspensionsæder. Den findes på forhøjninger i for eksempel Haploopsrør.

Ophiura robusta
Fotograf
Peter Göransson

Parvicardium hauniense

Parvicardium hauniense hedder også Københavnermuslingen og lever i Østersøens brakvand, men forekommer også i Middelhavet. Den sidder på ålegræs og lever af at filtrere vandet for alger.

Parvicardium hauniense
Fotograf
Peter Göransson

Pherusa plumosa

Pherusa plumosa er en skægbørsteorm.

Pherusa plumosa
Fotograf
Peter Göransson

Pygospio elegans

Pygospio elegans er en havbørsteorm.

Pygospio elegans
Fotograf
Peter Göransson

Terebellides stroemi

Terebellides stroemi
Fotograf
Peter Göransson