Øresunds bunddyr

De fleste af Øresunds bunddyr er permanente indbyggere, som lever der i mange år og er forholdsvis stationære.

Bunddyrene kan med rette betragtes som Øresunds permanente indbyggere, idet de fleste lever her i mange år og er forholdsvis stationære. Bunddyrene i Øresund kan inddeles i forskellige samfund, som er opkaldt efter hvilken art, der dominerer. Akvarellerne nedenfor er malet af biologen Sven Bertil Johnsson. Valget af arter og antallet af dyr er foretaget på grund af flerårige serier af danske og svenske undersøgelser af bundfauna. Nedenfor ser du akvareller af de arter, der har givet navn til de forskellige samfund. 

Akvareller af bunddyrenes forskellige samfund

Billede
Brakvandsfaunaen som inkluderer forekomster af blåmuslinger (0 – ca. 2 meters dybde) forekommer i hele Øresund.
Brakvandsfaunaen som inkluderer forekomster af blåmuslinger (0 – ca. 2 meters dybde) forekommer i hele Øresund.
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Billede
Macoma-samfundet (omkring 2 til 16 meters dybde) forekommer i hele Øresund.
Macoma-samfundet (omkring 2 til 16 meters dybde) forekommer i hele Øresund.
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Billede
Abra-samfundet (omkring 12 til 20 meters dybde).
Abra-samfundet (omkring 12 til 20 meters dybde).
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Billede
Amphiura-samfundet (fra ca. 20 meter og dybere)
Amphiura-samfundet (fra ca. 20 meter og dybere).
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Billede
Haploops-samfundet (fra ca. 25 meter og dybere)
Haploops-samfundet (fra ca. 25 meter og dybere)
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Billede
Modiolus-samfundet (omkring 30 meters dybde)
Modiolus-samfundet (omkring 30 meters dybde)
Fotograf
Sven Bertil Johnsson

Undersøgelser af bunddyrene

Bunddyrene må udstå prøvelser, både af den naturlige fysiologiske stress, som de varierende  saltholdigheds- og temperaturforhold i Øresund skaber, og den overgødskning, opgravning og dumpning, bundtrawling, tilførsel af miljøgifte og indførsel af fremmede arter, som mennesket forårsager.

Bunddyr i Øresund er blevet undersøgt siden første halvdel af 1800-tallet, men undersøgelserne blev udført uregelmæssigt, på forskellig måde og med forskellige formål. Den kvantitative undersøgelsesmetodik blev indført i Øresund i 1910. Denne metodik, som indebærer, at man direkte kan sammenligne samme sted på forskellige tidspunkter, blev desværre ikke anvendt regelmæssigt før end i anden halvdel af 1900-tallet.

Viden om Øresunds bunddyr

Kontakt os, hvis du vil have adgang til vores rapporter og viden om Øresund:

  • Temarapport: Øresunds bundfauna, 2002
  • Status for bundfauna 2008-2017
  • Kort Bundfauna 1 (2000-2010)
  • Kort Bundfauna 2 (2000-2010)
  • Kort Bundfauna 3 (2000-2010)