Blomster og alger

Der findes to forskellige hovedtyper af planter i havet. Blomsterplanter, som har rødder og vokser på blød bund. Alger, der kan være fastsiddende eller kan flyde frit som plankton.

Blomsterplanter og plankton er de to hovedtyper af planter i havet. Blomsterplanter, som har rødder og vokser på blød bund. De optager næring fra bunden gennem rødderne, mens alger optager næring direkte fra vandet. Algerne kan være fastsiddende eller kan flyde frit som plankton. Fastsiddende vegetation forekommer i Øresund hovedsageligt ned til ca. 10-15 meters dybde, hvor der er tilstrækkeligt lys til fotosyntesen. Vegetationen skifter karakter med dybden afhængigt af lysforholdene.

Blomsterplanter

Der findes hovedsageligt tre arter af blomsterplanter i Øresund. Store områder på lavt vand er bevokset med havgræs (Ruppia-arter) og vandaks (Potamogeton-arter). Havgræs og vandaks vokser hovedsageligt i det sydlige Øresund på dybder ned til 1 meter både i bugterne på den svenske side og omkring Saltholm. Vandaks foretrækker mindre salt vand og vokser i nærheden af udløb af ferskvand. Havgræs og vandaks udkonkurreres på dybere vand af ålegræs (Zostera marina), som med sine lange blade kan vokse ned til en dybde, der svarer til vandets gennemsnitlige sommersigtedybde. Ålegræs findes typisk fra 1-6 m.

Typiske arter på lavt vand ved Klagshamn

På de følgende to illustrationer kan du se eksempler på vegetation. Den farvelagte illustration giver dig et overblik. På den sort/hvid illustration er der numre. Numrene refererer til arterne beskrevet i tekstfeltet over illustrationen.

Fotograf
Sven Bertil Johnson

Typiske arter på lavt vand ved Klagshamn:

 1. Havgræs (Ruppia)
 2. Vandkrans (Zannichellia palustris)
 3. Vandaks (Potamogeton)
 4. Kransnålalger (Chara)
 5. Toplettet kutling (Gobiusculus flavescens)
 6. Almindelig sandmusling (Mya arenaria)
 7. Knopsvane (Cygnus olor)
 8. Hestereje (Crangon crangon)
 9. Almindelig neries (Hediste diversicolor)
 10. Tangsnarre (Spinachia spinachia)
 11. Blåmusling (Mytilus edulis)
Fotograf
Sven-Bertil Johnson

Typiske arter i en ålegræs ved Nivå Bugt

På de følgende to illustrationer kan du se eksempler på vegetation. Den farvelagte illustration giver dig et overblik. På den sort/hvid illustration er der numre. Numrene refererer til arterne beskrevet i tekstfeltet over illustrationen.

Fotograf
Sven Bertil Johnson

Typiske arter i en ålegræs ved Nivå Bugt:

 1. Ålegræs (Zostera marina)
 2. Rørhinde (Enteromorpha intestinalis)
 3. Almindelig ledtang (Polysiphonia fucoides)
 4. Strengetang (Chorda filum)
 5. Silkevandhår (Cladophora sericea)
 6. Røde kalk-skorper (Lithothamnion og Hildenbrandia)
 7. Fedtmøg på strengtang
 8. Strandsnegl (Littorina littorea)
 9. Blåmusling (Mytilus edulis)
 10. Snippe (Entelurus aequoreus)
 11. Stor tangnål (Syngnathus acus)
 12. Almindelig strandkrabbe
Fotograf
Sven-Bertil Johnson

Viden om vegetation

Kontakt os, hvis du vil have adgang til vores rapporter og viden om Øresund:

 • Temarapport: Øresunds Vegetation, 2006
 • Status for ålegræs 2008-2017