Hvidovre Kommune har meldt sig ind i Øresundsvandsamarbejdet

Hvidovre Kommune har meldt sig ind i Øresundsvandsamarbejdet.

Nu består Øresundsvandsamarbejdet af 24 medlemmer: 15 kommuner på dansk side, 8 kommuner på svensk side, samt Länsstyrelsen i Skåne. Næsten alle kommuner langs Øresund er nu repræsenteret i Øresundsvandsamarbejdet: Et stort og stærkt fagligt forum som drøfter vigtige emner for Øresunds vandmiljø på tværs af landegrænser.