Det historiske stenrev ud for Tårbæk i Øresund bliver snart genskabt

Snart begynder anlægsarbejdet på to nye stenrev i Øresund og Kattegat. Stenrevene vil gavne biodiversiteten, men fiskeri og friluftliv får også glæde af dem, fordi de med tiden vil blive vigtige opvækstområder for mange fiskearter.

Mere end 60 tusind tons sten skal lægges ud på havbunden, hvor høje tangskove med tiden vil vokse op og blive tilholdssted for fisk, havplanter og bunddyr.

Stenene fra de oprindelige rev er typisk blevet anvendt til byggeri af havne, slotte og kirker. Denne skæbne har ramt op mod 80 procent af de oprindelige stenrev langs danske kyster.

Miljøstyrelsen står bag de nye rev, som er medtaget på finansloven for 2023. De nye stenrev forventes at være færdige i foråret af 2024.